<<< VISSZA

SURÁNYI CSABA (1943-2000)

Surányi Csaba a hazai könnyübúvárkodás höskorában, 1959-ben, középiskolás korában ismerkedett meg a búvárkodással és már 16 évesen búvárvizsgát tett.

A búvárkodás iránti érdeklödése szeretetté, szenvedéllyé vált, egész életében elkísérte, söt talán egész életét be is töltötte. Surányi Csaba a magyar búvársport meghatározó egyénisége volt…

Surányi Csaba búváréletútja szorosan kapcsolódik az Amphora Búvár Klubhoz. 1965-ben a Természetbarát Szövetség keretében induló polgári búvárklub egyik szervezöje és alapító tagja volt. Az általa kitalált, megtervezett Amphora névhez, emblémához és zászlóhoz haláláig hü maradt, azon kevés magyar búvárok közé tartozott, aki harmincöt éven keresztül egy búvárklub tagja volt…

A gépészmérnök és vízépítö mérnök végzettségü Surányi Csaba kiemelt figyelemmel kísérte a búvárfelszerelések rohamléptekkel történö fejlödését, kitartó munkával egyedülálló ismeretek szerzett a területen. Könyvtárnyi búvár-, búvármüszaki könyvböl, folyóiratból, ismertetökböl, dokumentációkból álló gyüjteménnyel rendelkezett, aminek anyagait szívesen és készséggel osztotta meg a hozzáforduló érdeklödö búvárokkal. A búvármüszaki ismereteit a gyakorlatban is alkalmazta, nevéhez füzödik a magyarországi búvársport kezdeti idöszakának számos házi fejlesztésü búvár felszerelése, eszköze. Készített – átalakított – búvárkompresszort, megtervezte és megszervezte a sorozatban készülö Amphora Snark Silver légzöautomaták, a palackszelepek és tartozékok folyamatos gyártását. Kiemelkedö szerepe volt a klubja igen jelentös mennyiségü eszköztárának létrehozásában, üzemképes állapotban tartásának. Mondhatjuk azt, hogy Surányi Csaba számára nem létezett megoldhatatlan búvármüszaki elméleti, vagy gyakorlati kérdés. Nevéhez füzödik az Amphora Búvár Klub által létrehozott, az elsö magyarországi búvárbolt ötlete, az üzlet megnyitásának elökészítése, megszervezése és irányítása.

Surányi Csaba érdeklödése kiterjedt a búvárkodás egy másik nagyon lényeges területére, a búvárképzés, oktatás, minösítés témakörére is. Kiemelkedö jelentöségü és mennyiségü munkát végzett e területen is – sajnos – az elsö elgondolások, papírra vetett javaslatoktól számítva több, mint 35 évet kellett várnia, hogy munkájának az eredménye beteljesüljön.

Az búvárképzés területén az elsö jelentös munkában még a hazai könnyübúvárkodás höskorában kapcsolódott be. Az MHSZ klubok által az egyéni elgondolásokon, személyes tapasztalatokon alapuló jegyzetek, vázlatok egységesítése céljából az MHS egy könnyübúvár tanfolyami jegyzet kiadását határozta el. Az anyag 1965 tavaszára készült el, a jegyzet írásában Dr. Világi Gyula, Marton Árpád mellett Surányi Csaba is részt vett.

Az MKBSZ által felkért, polgári klubok tagjaiból álló háromtagú bizottság keretében 1969-ben részt vett a CMAS búvárminösítési rendszert szabályzatának elkészítésében, azonban a Szövetség vezetése különféle mondvacsinált okokkal halogatta annak a bevezetését. Újra napirendre került az MKBSZ-ben a minösítés kérdése, így a korábbi bizottság tagjaként 1972-ben ismét részt vett a már elkészült minösítési rendszer a CMAS új elvárásaival, szabályaival történö kiegészítésének munkálataiban. A nemzetközi búvárminösítést nyújtó új, átdolgozott szabályzat alapján történö oktatás-minösítés beindítását azonban az MKBSZ fötitkára ismét megakadályozta. Ekkor Surányi Csaba elött (is) világossá vált, hogy nemzetközi búvárminösítési rendszer bevezetését Magyarországon nem támogatja az MKBSZ, ezért az elkövetkezendö években a korábban e területen megszerzett ismereteit az Amphora és más polgári búvárklubok házi búvártanfolyamainak megszervezésében, az oktatásban történö aktív tudásátadással hasznosította.

A hosszú évtizedek során Surányi Csaba folyamatosan és aktívan részt vett az Amphora Búvár Klub minden tevékenységében, a klubvezetésben, szervezésben, a világtengerek szinte mindegyikére – legkedvesebb tengere az Adria volt – szervezett búvártúrákon, árvízvédelmi munkákban, a klub búvármunkáin, kutatásaiban, rendezvényein, de versenybíróként közremüködött számtalan búvárverseny szervezésében, verseny elnökségében is. A Szent István csatahajó búvárrégészeti expedíció létrejöttében, technikai hátterének biztosításában is jelentös szerepet játszott és a helyszíni kutatásban is részt vett.

Az MKBSZ 1989-ben létrehozta a Technikai Bizottságot, melynek elsö vetöjének választották meg. Ennek az évnek a decemberében alakult meg az Magyar Búvár Szövetség. A demokratikusan választott szervezet egyik alelnökének választotta Surányi Csabát, tisztségét négy évig töltötte be. Hatalmas munka várt az új Szövetségre, több évtizedes mulasztásokat kellett helyrehozni, pótolni. E feladatokban Surányi Csaba kiemelkedö munkát végzett, folyamatosan részt vett az elnökségi-, technikai bizottsági-, alapminösítö bizottsági munkákban, jelentös szerepet játszott az MBSZ Búvárminösítési Szabályzatának és Oktatási tematikájának, Merülési Szabályzatának, Szakbúvár Minösítési Szabályzatának és Oktatási tematikájának, a CMAS búvároktatói kézikönyv, oktatói tansegédletek kidolgozásában. E feladatok mellett, mint CMAS 3 csillagos búvároktató és 4 csillagos búvár rendszeresen közremüködött az Amphora által szervezett – a sok-sok munkájának hosszú évek utáni eredményeként megvalósult – CMAS nemzetközi búvárminösítést nyújtó tanfolyamokon, s közkedvelt elöadója volt az MBSZ búvároktatói tanfolyamainak is.

Az Magyar Búvár Szövetségben végzett munkája elismerésekét 1992-ban megkapta a Szövetség által elsö alkalommal adományozott MBSZ plakettjét.

Sajnos élete utolsó éveiben megromlott egészsége és munkahelyi nehézségei egyre nagyobb terhet jelentettek, akadályozták fejében meglévö sok-sok tervének megvalósításában. A sors akaratából megtört a tartalmas, de sokszor nehéz életút, Surányi Csaba 57 éves korában, 2000. szeptember 11-én reggel eltávozott körünkböl, a magyar búvárok köréböl, örökre…

„Csaba sosem volt hösködö, kockáztató búvár, soha nem arra törekedett, hogy Ö legyen az elsö, Ö szerezzen hírnevet, de mindig Ö volt az elsö, amikor másokat kellett segíteni, amikor a válságos helyzetekben megfontolt tanácsot kellett adni…”– írták a BÚVÁRINÓ hasábjain megjelent „In memoriam Surányi Csaba” címü búcsúztatójukban az Amphora Búvár Klub tagjai, és barátai…

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE