„…Szeretett hazánkat körbe veszi Kárpát
Ide tértek vissza Álmos s fia Árpád…”
– dalolja az énekes – tehát magyar…

„…a magyarok között egy búar vala, az éjjel bebúék a vízbe…” – a búvár szó eredetét kutatva Csepregi Klára és Csepregi Oszkár idézik egy cikkükben az elöző mondattöredéket, mint a búvár szó egyik első megjelenését Heltai Gáspár 1575-böl származó „Krónika a magyarok dolgairól” című művéből – tehát búvár…

A két fogalom (nem szó!) együtt, a „magyar búvár”, a lehető legtömörebben utal oldalaink tartalmára: összefoglaljuk a honi búvárkodás lassan feledésbe merülő fontos, vagy érdekes eseményeit, történéseit, bemutatunk régi felszereléseket, eszközöket, és nem utolsó sorban emléket állítunk az egykori jeles magyar búvár személyiségeknek. Rövidebben megfogalmazva, arra törekszünk, hogy bemutassuk mindazt, ami egyszerre magyar is és búvár is. Annak is szimbolikus jelentősége, értelme van, hogy az ősi magyar rovásírással is felírtuk a címet: ez azt jelenti, hogy csak a magyarországi búvár múlt eseményeivel foglalkozik az oldal.

A „magyar búvár” nem üzleti célból, anyagi haszon reményében készül, tehát az oldalon nincsenek napi búvár ajánlatok, hírek, hirdetések. Oldalunk – szándékaink szerint – kizárólag a „magyar búvár” iránt elkötelezett, ezért egyetlen búvárszervezet érdekeit, céljait sem kívánja mások elé helyezni.

A „magyar búvár” anyaga több évtizedes gyűjtés eredménye, és az oldal 2005. májusi indulásához sok értékes segítséget kaptunk – hálás köszönet érte – búvár barátainktól. Tervezzük, hogy a későbbiekben újabb anyagokkal fogjuk bővíteni a gyűjteményt, hogy még teljesebb legyen a kép…

Köszönet… A magyarbuvar.hu indulásához ismerősöktől, búvártársaktól sok értékes útmutatást, adatot, anyagot, fotográfiát, egyszóval segítséget kaptunk, amit ezen a helyen megköszönünk. A közvetve, vagy közvetlenül segítők közül ki kell emelnünk Borbély Mihály, Bori Béla, Csepregi Oszkár, Euro-Hungária Alapítvány, az FTSK Delfin Könnyűbúvár Szakosztály, Kalmár Béla, Maróthy László, Mácsai Endre, Mészáros Gyula, Násfay Béla, Roith György, Söphen László nevét. Külön köszönjük Székely Lászlónak, hogy a több évtizede gyűjtött búvár dokumentumait rendelkezésünkre bocsájtotta.
Beköszöntőnk végén álljon itt Reményik Sándor szép verse a – magyar – búvárról…

Reményik Sándor - Búvár

Engem haj, nem csábít a fölszín,
Hol a sugarak táncot járnak
S fürödnek éjenkint a csillagok:
Reszkető, halvány ezüst-árnyak,
Hol parti homok nimfák léptét őrzi,
Hol a színek játéka foly
S lengő vitorlák alatt nyüzsg az élet:
Megannyi úszó hajó-hangyaboly.

Engem a mélybe készt egy balga vágy,
A mélybe vonz egy örült akarat,
Kutatni az őshínár rémeit,
Gyöngyöt, korallt, elsüllyedt aranyat,
Nézni föl a víz sötét oszlopára,
Melynek mélyét szél be nem lengi,
Hallgatni önnön szívem halk verését
S állni, hol nem állott még senki.

S elgondolni: ha itt pusztulnék most!
Ha elszakadna a vékony fonál,
A felvilággal ami összeköt…
Láttátok már, a buborék hogy száll?…
Az álmok titkos tengerfeneke
Örizné a kihamvadt tüzeket,
S követül csak egy sóhaj szállna fel:
Az életnek utolsó üzenet!

AZ OLDAL KÉSZÍTŐI ›››