<<< VISSZA

Kiadványok

Juhász Róbert: A kék kontinens csodái

A Könnyübúvár kiskönyvtár 1. száma „A kék kontinens csodái” címet viseli, szerzöje Juhász Róbert. A puhafedelü, 65 oldalas A/5 méretü 19 fényképet („A képek az MHS Budapesti Elnökség Könnyübúvár Szakosztályának felvételei”) tartalmazó kiadvány 10.000 (!) példányban készült. A példányszámból kiindulva könnyen eldönthetö, hogy egy a könnyübúvárkodást népszerüsítö kiadványt tart az olvasó a kezében. A búvárkodás népszerüsítésének - az adott korszakra jellemzö - mindkét „vonulatát” megtalálhatjuk a füzetben. Megtudhatjuk a bevezetöböl és az utószóból, hogy milyen egy igazi, szocialista, MHS-es búvár, s még más rokon dolgokat is (szerencsére e „vonulat” foglal el a kiadványban kevesebb helyet, bár idöröl idöre visszatér a szakmai részekben is) és megismerkedhetünk az adott kor alapvetö búvárismereteivel. A búvárkodás története, a vizek világa, a merülés fizikája és élettana, a szabadtüdös és légzökészülékes merülés technikája, a búvárfelszerelések, a búvárszabályok, a búvármunkák, a versenysport – a könyvecske tartalma. A szakmai rész – az adott idöszakot figyelembe véve – tartalmas és igényes. A kiadvány szövege érdekes, érthetö és olvasmányos. Az könyvecske felkelthették az érdeklödést a búvárkodás iránt, de akár tananyagul is szolgálhatott a kezdö búvárok oktatásához.Hajdú László: Vízalatti titkok nyomában

A „Könnyübúvár kiskönyvtára” sorozat 2. száma 1962-ben jelent meg. A kiadvány két témakörrel foglalkozott: a víz alatti fotózással és a barlangi búvárkodással. „A kék kontinens csodái” címü, Hajdú László által írt könyvecske 64 oldalát 34 fényképet, rajz és táblázat tette színesebbé. A kiadvány érdekes olvasmány lehet(ne) napjaink búvárainak is.

A „Fényképezés és filmezés a víz alatt” c. részröl összefoglalásként azt lehet elmondani, hogy olvasmányos formában, de szakmai „mélységekbe is lemerülve” tárgyalja a kor búvárfotográfus ismereteit. A téma kifejtése egy igen részletes és pontos – a kor szokásától eltéröen politika- és torzításmentesen – fotótörténeti visszatekintéssel kezdödik. A további fejezetekben Hajdú László sorra veszi a víz alatt fotózás témaköreit: a fény kérdését, az optika jelenségeket, a víz alatti kamerákkal kapcsolatos ismereteket (ezen belül a házi készítésü tokok müszaki megoldásait), a mesterséges világítást. A szakmai ismertetés érdekes búvárfotós történetekkel zárul.

A „Vízalatti titkok nyomában” második része a „Búvárok a föld alatt” címet viseli. A cím – és föleg a tartalom – bizonyítja, hogy Magyarországon már a könnyübúvárkodás elsö éveiben is igen népszerü és eredményes szakág volt a barlangi búvárkodás. Ez a rész nagyobb részt a barlangi búvárkodás történetével, a kiemelkedö hazai eseményekkel, eredményekkel, és kisebb részben módszertani útmutatással foglalkozik. Ennek ellenére nem szabad lebecsülni a viszonylag rövid „módszertani” részt, mivel olvasmányos formában áttekinti az alapkérdéseket, a felszereléseket, a barlangi merülés szervezését, végrehajtását és a merülök biztosításának témakörét. Megítélésem szerint a módszertani résznek a legnagyobb értéket az adja, hogy a valóságban megtörtént, a magyarországi barlangokban végrehajtott merülések alapján nyújt szakmai útmutatást, és nem pedig a hazai viszonyoktól teljesen eltérö sajátosságú barlangokban kialakított módszereket akar „köbevésni”. A kiadvány – több helyen – foglalkozik a Tapolcai Tavas-barlang feltárásának eredményeivel. Érthetö ez, hiszen az 1960-as esztendö végén volt a „nagy expedíció”, melynek eredményei jelentös nemzetközi elismerést hoztak a magyar barlangi búvároknak.

Egy érdekes és hasznos könyvecske a „Víz alatti titkok nyomában”, kár, hogy a kiadott 10.000 példány napjainkban gyakorlatilag utolérhetetlen. A „Könnyübúvár kiskönyvtára” címü sorozat második kötete egyben az utolsó is volt…


ALAPISMERETEK BÉKAEMBEREK RÉSZÉRE

A kiadvány pontos megjelenési dátumát nem ismerjük, azonban – közvetett jelek alapján – 1969. novembere elötti idökre tesszük. A stencilezett formában készített 28 (A/4 méret) oldal terjedelmü anyag szerzöit sem ismerjük, vélelmezzük, hogy az anyag a korszak nagy tapasztalatú, polgári klubokban tevékenykedö búvárai készítették.

A hiányos adatok ellenére a kiadványt nagy jelentöségünek tartjuk, mely a hazai könnyübúvár oktatás kezdetéhez kapcsolható és bizonyítja elödeink az ismereteik átadására tett eröfeszítéseit.

Az „alapismeretek” felépítése az alábbi volt:

– A könnyübúvársport története
– Búvár egészségügyi alapismeretek
– Készülékes merülés levegö problémái
– Általános egészségügyi elvek
– Fizikai és fiziológiai hatások a búvárra
– A búvárra ható pathológiai és pszichikai hatások
– Vízböl mentés – mesterséges légzés
– A könnyübúvár felszerelés leírása
– Úszásmódok – merülések
– Merülések
– Mélységi edzések
– Víz alatti sportvadászat – halászat szigonnyal
– Víz alatti sportvadászat technikája
– A víz alatti fényképezés
– Alapfokú könnyübúvár ismeretek
– Készülékes könnyübúvár parancsai (30 db szabály)

A réges-régi könnyübúvár tananyag borítóján az alábbi nagyon szép, s az adott korszak megismeréséhez, megértéséhez segítséget nyújtó idézet állt:

„Nincs szebb dolog a világon, mint az olyan terv, amely teljesen betölti az ember lényét, éjjelét és nappalát.” (Hans Hass)
DELFIN STORY

„Alig tucatnyian indultunk, hihetetlen lelkesedéssel és kevés felszereléssel, néhány pár uszonnyal, tele vízimádattal, és tömegiszonnyal. Merültünk saját és magunk kedvére, a csodás vízi világ, a rozsdás technika megismerésére…”

(Részlet Maróthy László a a Delfin Story-ban szerelö Tizenöt évröl – tizenöt sorban címü összefoglalójából)

A DELFIN STORY-t a Szakosztály fennállásának a 15 évfordulójára állították össze és adták ki a tagjai 1980-ban.

A sárga, a Delfin emblémáival díszített borítóba kötött ki 118 oldalas kiadvány – egy igazi búvár szamizdat – az adott korszak búváréletét, annak céljait, eredményeit, sikereit, de ugyanakkor a nehézségeket, a problémákat, kudarcokat mutatja be a polgári klub búvárainak szemszögéböl.

A Delfin Story szerzöi: Bori Béla, Hirsberg Judit, Ignácz Ibolya, Kalinovitsné Elekes Flóra, Kalmár Béla, Kollár K. Attila, Maróthy László. A kötetben szereplö írások: Versenysport – Speciális búvárversenyek – Delfin Kupa – Természetjárás – Víz alatti természetjárás – Szárazföldi természetjárás – Víz alatti barlangkutatás – Barlangi mentöszolgálat – Búvármunkák – A 15 év további jelentös eseményei – mozaik, benne: Duna távúszás, A nagy tiszai árvíz, A Delfin örs, avagy matricánk diadala, Delfin Karácsony, Kiállításokról röviden, Könnyübúvár fotópályázatok, Könnyübúvár bemutató, A nagy kalandtól a nagy kísérletig: N.S.M., Így láttam a víz alól a NON-STOP-ot, Eltávozott körünkböl…örökre…, Írtak rólunk, s írtunk mi.
A kiadvány egy összefoglalóval és az „egy oldal, ami kimaradhatott volna” c. résszel fejezödik be, és mellékletként számos anyagot tartalmaz, amit a szerkesztö úgy foglalt össze: „15 év számokban, nevekben”. A Delfin Story szerkesztöje, Kollár K. Attila az alábbi sorokkal zárja az emlékkönyvet:

„A könyvet búvárok írták, s nem hivatásos publicisták, kérjük ezt figyelembe venni. Stílusa nem egységes, hiszen sokan írták, s mindenki a maga, egyéni stílusában.
Sok kritika van benne. Sok kritika van a DELFIN-röl is.

Öszinték akartunk lenni. Nem volt célunk a kendözés, a hibák, bajok elhallgatása. Az igaz arcát, hibáival, eredményeivel együtt kívántuk bemutatni a 15 éves DELFIN-nek…”


MKBT VÍZ ALATTI BARLANGKUTATÓ SZAKOSZTÁLY KIADVÁNYAI

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat keretében a Amphora KSC, FTSK Delfin Könnyübúvár Szakosztály, a VMTE Nautilus Könnyübúvár Szakosztály önálló barlangász csoportjai 1977-ben megalakították a Víz alatti Barlangkutató Szakbizottságot. A gyakorlati víz alatti barlangkutatás müvelése és koordinálása mellett a következö évtöl Szakosztályként müködö szervezet fontos feladatának tekintette e tevékenység új, korszerü ismereteinek a hazai barlangi búvárok körében történö megismertetését is. E feladat jegyében a Szakosztály az elkövetkezendö években több módszertani kiadványt jelentetett meg.

Elsöként a barlangi búvárkodással kapcsolatos elgondolásokat foglalták írásba a csoportok vezetöi Plózer István, a Szakosztály elnökének irányításával. E munka eredményeként készült el 1978-ban a „Barlangi merülések irányelvei”, amit az MKBT következö évi Közgyülései is elfogadott.

Plózer István halála után a Szakosztály elnökének Kollár K. Attilát választották, aki az eredeti elgondolásnak megfelelöen a Szakosztály kiemelt feladatának tekintette a kiadványok megjelentetését.

1979-ben jelentette meg a Víz alatti Barlangkutató Szakosztálya a „ CMAS nemzetközi búvár kézikönyv” sorozat 5. fejezetét, Rino Gamba: Vízalatti barlangászat c. anyagát. A kiadványt Násfayné Köházi Mária fordította. Az anyagnak azért is volt nagy jelentösége, mivel barlangi búvárkodás tárgyú módszertani kiadványnak tekinthetö mü utoljára 1962-ben jelent meg a „Könnyübúvár kiskönyvtár” keretében.

1980-ban dolgozta ki és jelentette meg a Szakosztály a „Víz alatti barlangok térképezése” c. módszertani kiadványt. A vitaindító anyagot Kollár K. Attila készítette, a Víz alatti Barlangkutató Szakosztály önálló csoportoktól beérkezett anyagok alapján a kiadványt Kalinovits Sándor szerkesztette. Az anyag a az U. I. S. vonatkozó nemzetközi ajánlatait is figyelembe vette.

A CMAS nemzetközi búvárelöírásainak, szabályainak és útmutatásainak a megismertetését célozta a Szakosztály 1984-ben megjelentetett füzete, Rino Gamba: Édesvízi búvárkodás c. anyagának fordítása. A jegyzetet Fekete György fordította és szakmai szempontból Kovács György búvármester lektorálta.

1986-ban a Szakosztály – jegyzet formájában – kiadta Sheck Exley: Alapfokú barlangi merülés – terv a túléléshez c. dolgozatát. Az anyagot Mogyorósi Gábor (Románia, Erdély) fordította. Ez év áprilisában az MKBT megbízásából állította össze Kollár K. Attila: Víz alatti barlangkutatás c. anyagot, ami a barlangi kutatásvezetöi jegyzethez készült.

1989. augusztusban Budapesten rendezték meg a X. Speleológia Világkongresszus, melyen öt kontinens 35 országából mintegy ezer barlangkutató vett részt. A víz alatti barlangkutatás önálló szekcióval képviseltette magát. A kongresszushoz kapcsolódó programok közül a D/5 jelü Magyarország víz alatti barlangjait mutatta be. A terepbejárásokhoz – barlangi merülésekhez – a Szakosztály elnöke a hazai víz alatti barlangokról szóló, illetve az ottani merüléseket ismertetö, a kongresszus anyagának részét képezö füzetet állított össze, amit a Társulat több nyelven jelentetett meg.
MOLNÁR JÁNOS-BARLANG 1:100

A Magyarország barlangtérképei sorozat 5. füzeteként jelent meg a Molnár János-barlang térképe. A kiadvány a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat kiadásában jelent meg 1984-ben. A barlang felmérését az FTSK Delfin Könnyûbúvár Szakosztály végezte, a térképeket szerkesztette, rajzolta és a szöveget Kalinovits Sándor írta. A kéziratot Kárpát József és Kollár K. Attila lektorálta. A kiadvány 200 példányban készült.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE