<<< VISSZA

Magyar szerzõk búvárkönyvei


Ugray Károly gazdag és sokrétü elméleti és gyakorlati búvártudását a „Búvárismeretek” címü könyvében foglalta össze, amit a Közlekedési Kiadó 1953-ban jelentetett meg. A könyv „módszeresen” vezeti végig az olvasót a búvárkodás történelmi áttekintésétöl kezdve a fizikai, élettani, pszichikai ismeretekkel folyatatva az adott kor lehetöségeinek megfelelö gazdagon illusztrált búvárfelszerelésekig. A könyvböl megismerkedhetünk a búvármunkák végrehajtásával, a víz alatti vágással, hegesztéssel, robbantással, de kitér a szerzö a búvár teljesítményére, az igénybevétel határaira, valamint a búvár víz alatti tevékenységére, magatartására. A kötet végén, néhány kiemelkedö búvárteljesítményröl, így többek között a béke-barlangi-, hévízi nehézbúvár merülésekröl, roncsemelésekröl szóló érdekes összeállítás található. Ugray Károly a magyarországi viszonyoknak megfelelö, a munkavégzéshez használható dekompressziós táblázatot és merülési diagrammokat is kidolgozott, melyek szintén megtalálhatók a könyvben. Napjainkig is ez az egyetlen nehézbúvár-, és búvármunka ismereteket tartalmazó, magyar nyelven megjelent módszertani szakkönyv.

 

1962-ben jelent meg Básta-Chambre-Miller: "Békaemberek" c. kötete, az elsö magyar könnyübúvár módszertani könyv. A Medicina Könyvkiadó gondozásában, 5.100 példányban megjelent, 210 oldal terjedelmü, A/5 méretü könyv két fö részböl áll. Az elsö rész (140 oldal) az általános búvárismereteket foglalja össze. Az egyes fejezetek címei: felszerelések, fizikai és kémiai ismeretek, a merülés módszertana, víz alatti jelzések, fényképezés, edzésrendszer, a könnyübúvár egészségtana, vízböl mentés, és a „könnyübúvár-úszás minösítési szabályzata”. A második rész korabeli magyar búvártörténeteket tartalmaz. A beszámolók címei alapján kibontakozik a hazai könnyübúvárkodás elsö tíz évének történései: az elsö merülések, tavaink felderítése, látogatások a barlangok világába, fekete-tengeri- és adriai túrák, éjszakai- és jég alá merülések, mélymerülési rekordok, merülések folyókban, ipari munkamerülések. A „módszertani” részt a szerzök gazdagon illusztrálták ábrákkal, a „történetek” után pedig fekete-fehér fotók teszik szemléletessé a leírtakat. A „Békaemberek” a magyar búvárirodalmi egyik kiemelkedö jelentöségü kötete.

 

 

 

A búvárkodás iránt érdeklödök elött már cikkei, és több mint 700 (!) elöadása alapján ismert Rádai Ödön elsö könyve 1963-ban jelent meg, „Kalandok a tenger mélyén” címen a Móra Kiadó gondozásában. A mintegy 150 oldalas, kemény borítós, A/5 formátumú könyvben „elsö magyar békaember” a magyarországi búvárkodás elsö éveinek történeteinek, hazai barlangok felderítésére tett kísérleteknek, az elsö tengeri túráknak, gyüjtö utaknak tapasztalatait foglalja össze olvasmányos formában. A 36 oldal terjedelmü fotómelléklet a hazai búvárkodás kezdeti lépéseinek fontos kortörténeti dokumentumai.

 

Rádai Ödön második könyvét 1964-ben - ismét - a Móra Kiadó jelentette meg. Az „Ásatások a víz alatt” c. könyvében a szerzö - döntö többségében - a víz alatti régészet érdekes nemzetközi történeteiböl válogat. A kötetben találkozhatunk víz alatti építmények, roncsok, víz alatti városok felfedezésével, kutatásával, a mayák sejtelmes történelmi emlékeit a víz alatti kutató búvárrégészek eredményeivel. Az utolsó, rövidke fejezetben Rádai Ödön a hazai vizek felszíne alatti nyugvó régészeti emlékekröl ír. A kisalakú könyvet érdekes rajzok illusztrálják.

 

 

 

Rádai Ödön harmadik kötetét, a „Búvárkalandok”-at 1966-ban vehették kézbe az olvasók. A 150 oldalas könyv tartalmából és a kor kiadói gyakorlatából következöen újra a Móra Kiadó gondozta a könyvecskét. A könyv ókori búvárlegendákat (pl. Nagy Sándor búvárharangban történt merülése), késöbbi híres merülések történeteit (pl. William Phipps roncsmentései, Lethbridge búvárhordója,) és az adott korszak jeles külföldi víz alatti- és búváreseményeit (pl. Piccard professzor Trieste nevü batiszkáfjának mélységi rekordja, víz alatti ház kísérletek) foglalja össze, de részletesen ismerteti a szerzö vietnami búvárútjának „kalandjait” is. A kötetet érdekes búvár tárgyú történelmi ábrázolások, Rádai Ödön búvárfotográfiái, színes táblák és rajzok illusztrálják.

 

1990-ben jelent meg Rádai Ödön „Régészek a víz alatt és a levegöben” címü kötete. A szerzö a könyv elsö (nagyobbik) részében a búvárrégészet módszertanába, munkájába enged bepillantást az olvasónak. A „száraznak” vélhetö mondanivalót a jelentös számú – elsösorban rajzos – illusztráció színesíti.

 

 

 

Chambre Attila „Hét tenger búvárkalandjai” c. könyvét 1965-ben adta ki a Sport Kiadó. Chambre Attila – az elsö magyar könnyübúvár merülés egyik résztvevöje – a könyv megjelenése elött is már ismert volt a magyar búvártársadalom elött: a Békaemberek c. könyv társszerzöjeként, és két, az akkori idökben szenzációnak számító víz alól történö élö Tv közvetítés megszervezéséért. A Kiadó a könyvröl az alábbiakat írja: „…A könyv ízelítöt ad a hazai, valamint a külföldi könnyübúvárok tevékenységéröl. Elvezeti az olvasót a közeli és messzi tengerek világába, ahol szinte maga is részesévé válik az izgalmas víz alatti élményeknek, megismerve közben e tengerek gyönyörü, de egyben félelmetes világát. Lebilincselö módon tárul az olvasó elé a letünt korok kultúremlékeinek felkutatása a tengerek mélyén. …bepillantást ad …Jacques-Yves Cousteau … kísérleteibe, amelyek a „homo aquaticus” életrehívását és víz alatti városok létrehozását célozzák. Fellebben a fátyol a „mélységek mámorá”-nak titkairól is… A szerzö …e gazdagon illusztrált önálló munkájával minden bizonnyal ki fogja vívni a legigényesebb olvasók elismerését is.”

 

1983-ban jelentette meg az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Z. Vincze György: „Ahol a cápa jár” címü müvét. A szerzö hivatásos sportújságíró, akinek az elözö két évtizedben már számtalan búvár tárgyú cikk jelentetett meg. Élményeit az 1960-80-as években aktív búvárként gyüjtötte az FTSK Delfin Könnyübúvár Szakosztály, majd a Korall B.K. tagjaként, de hivatásának gyakorlása során bejárta a hazai és környezö országok vizeit, söt eljutott számos távoli tengerhez is.
A könyv egy búvár életútjának érdekes állomásait eleveníti fel, melyek egybeestek a hazai könnyübúvárkodás elsö évtizedeivel. Az író igazi „profi”, ez jól látszik könyvének olvasmányos stílusán, s azon is, hogy a sok-sok szubjektív – ugyanakkor érdekes – történetbe beleszövi a hazai búvárkodás kiemelkedö eseményeit is. A „mai” búvár talán meglepödik a korai történéseken, a „hajdani” merülési célokon, a könyvet illusztráló számtalan fotón – ezek egy része a szerzö saját felvételei – látottakon. Tudomásul kell azonban venni, hogy az ötven év alatt sok minden megváltozott. A könyv lapjait forgatva feltárul a kezdeti idök lelkesedése és „tudatlansága”, a számtalan nehézség, mely e szép sport fejlödését akadályozta. S a lapokról (a lapok mögül) kiolvashatók (kikövetkeztethetök) az eredmények is, melyeket – abban az idöben – csak kemény, közös munkával lehetett elérni.

 Köhidi Imre a „Kék álmok” címü könyvében a saját és búvárbarátainak 1970-80-as években megélt, átélt búvárkalandjait foglalja össze. A kötet 1998-ban az Ymre Tsa. Bt. gondozásában jelent meg, sok színes fotóval illusztrálva.

 

1985-ben jelent meg Kessler Hubert - Mozsári Gábor: „Barlangok útjain, vizein” c. könyve a Mezõgazdasági Kiadó gondozásában. A könyv a földfelszín alatti világ iránt érdeklödök számára igazi érdekesség, mert elvezeti az olvasót a barlangok „száraz” és víz alatti részeibe. A könyv az adott korszak barlangi búvár eredményeit mutatja be a Molnár János-barlang, Tapolcai Tavas-barlang, Kossuth-barlang, Alsó-Baradla, Milada-barlang, Csarnóházi-barlang és még más helyszíneken is, elsösorban az Amphora Búvárklub kiemelkedö kutatásai, feltárásai tükrében. A érdekes és tanulságos könyv „búvár tárgyú” második részét önálló kötetként 2002-ben „Föld alatti vizek mélyén” címmel újra megjelentette a Ráció Kiadó.

 
A Sportpropaganda Kiadó 1986-ban jelent meg Pásztor Ferenc „A mélység mámora” c. könyvét. A szerzö hosszú és sajátos búvármúltra tekintett vissza, és mint a MTV szerkesztöje a legkülönfélébb búvárkalandok részese volt. Pásztor Ferenc ebben a könyvben az MTV forgatások és búvárklub túrák adriai, görögországi és egyiptomi „búvárkalandjait” meséli el.


1987-ben Pásztor Ferenc második könyve „Varázshullámok” címen jelent meg, a Sportpropaganda Vállalat gondozásában. A téma ezúttal az MTV négy vietnami expedíciója, melyek során koprodukciós természetfilm-sorozatot készítettek a felkeresett ország televíziójával.


 

 

A magyar búvárkönyvkiadás kiemelkedö éve volt az 1990-es esztendö. Ekkor jelent meg Násfay Béla – Juhász József: „Kalandok a korall-tengeren” c. könyve. Lehetne hosszan és dicséröen írni a két szerzö és feleségeik ausztráliai Queeslandbe, a Nagy-Korallgáthoz egyénileg szervezett búvárexpedíciójukat bemutató könyvröl, mert minden, amit egy ilyen könyvtöl az igényes olvasó elvár(hat) az megtalálható benne. Nagyalakú, keményborítós, igényes kiállítású a könyv, nagyszámú, szebbnél szebb színes fotóval, érdekes, esetenként izgalmas, de ugyanakkor nem hivalkodó szövegü történetekkel. A szerzök figyelmet fordítottak, hogy az általuk bejárt területeket az olvasók számára – olvasmányos formában – „szakmailag” is (élövilág, éghajlat, földrajz, geológia, ökológia, stb.) bemutassák. A könyvet a Technológia Kiadó (vezetöje dr. Pálfi Zoltán, az Amphora KSC elnöke) jelentette meg. Úgy gondoljuk, hogy a „Kalandok a koráll-tengeren” az elmúlt 50 esztendö legigényesebb magyar búvárútikönyve.

 

Pásztor Ferenc és Kreutzer Dezsö közös müve, az „Egy expedíció naplója” 1990-ben jelent meg. A könyv egy búvár útinapló: az MTV forgatócsoportja és barátaik a Saturnus vitorlás hajóval a Vörös-tengeren át, az Indiai-óceánig tartó száz napos utazásának és búvárélményeinek, forgatásaiknak történetét örökíti meg.

 

 

 

A „Könnyübúvár ABC” elsö kiadása (szerzö Kollár K. Attila, kiadó: Zöld Vonal Kft., négy átdolgozott kiadása készült el a következö 10 évben) 1994-ben jelent meg, mint a Magyar Búvár Szövetség CMAS búvároktatás alapfokú búvártanfolyamának tankönyve. A könyv az elsö magyar szerzö által írt hivatalos búvártankönyv. A „Könnyübúvár ABC” megjelenése után két évvel került a CMAS haladó búvártanfolyamok hallgatói kezébe a könyv második kötete, majd újabb egy év után a merülésvezetöi tanfolyamok résztvevöi megismerkedhettek a sorozat harmadik kötetével. Az elsõ kötet három bovített-átdolgozás kiadást ért meg (1994, 2000, 2002) és 2005-ig - ekkor jelent meg az MBSZ által kiadott tankönyv - maradt a CMAS búvároktatás hivatalos tankönyve.

 

Hajnal Gábor dr. 1996-ban adta ki „Búvárzsebkönyv” címen tartalmas és érdekes könyvét, mely a könnyübúvár alapismereteket foglalja össze. A kötetböl kiemelésre érdemesek az egészségügyi ismeretekkel foglalkozó részek, a részletes, szakszerü, de egyúttal olvasmányos és közérthetö formában történö bemutatás miatt.

 

 


 

A magyar búvársport kézikönyve” 1999-ben jelent meg, létrejöttével kapcsolatban Ludvigh Zoltán nevét kell kiemelni. A kötetet a Sportsline Kiadó adta ki, a búvársport hazai kezdetétõl a megjelenésig tartó idõszak összes versenyeredményét tartalmazza. A könyv tartalmánál fogva nem olvasmányos, viszont a szerkesztõk szorgalmas munkájának jóvoltából a magyar búvársport eredményeit hiteles, hivatalos formában foglalja össze, és ezért a könyv sporttörténeti jelentöségû.
A könyv második kötetet – szintén Ludvigh Zoltán szerkesztette 2009-ben látott napvilágot, mely a Magyar Búvár Szakszövetség 1999-2008 közötti éveinek versenysport eredményeit tartalmazza.


A „Bács–Kiskun megyei búvársport krónika” c. könyv a búvár versenysport összes megyei, megyével kapcsolatos eredményének gyüjteménye. A kötet 1999-ben jelent meg, létrejötte Ludvigh Zoltán nevéhez köthetö, az adatokat összegyüjtök és szerkesztök pontos munkáját dicséri. A könyv lényegében egy adattár, de egy fontos, a búvársport szempontjából kiemelt jelentöségü mü.
A Cser Kiadó 2000. évben jelentette meg Násfay Béla: „Víz alatti fényképezés és filmezés” c. könyvét. A szerzö négy évtizedes víz alatti fotográfus tapasztalatait foglalta össze könyvében, a töle megszokott aprólékos precizitással. A kötet tartalomról elmondható: „minden, ami víz alatti fotografálás körébe tartozik”. A könyv minden búvárnak, aki a víz felszín alatti felfedezéseinek emlékezetes pillanatait meg akarja örökíteni hasznos tanácsot tud nyújtani.


Máté Erzsébet "Maldivra magyar!" címü kötete egy nyaralásról szól, 1 hét a Nap-szigetén megjegyzéssel ajánlja a szerzö a "Tippek és információk"-at. Az Art Village Kft. gondozásában 2001. évben megjelent kisalakú könyv - röviden - foglalkozik a helyi búvárlehetõségekkel és színes fotókon mutat be néhány helyi víz alatti "lakót".A Maldív-szigetek víz alatti csodái” c. kemény fedelü, szép, igényes, nagyalakú könyv 2000-ben jelent meg az Alexandra kiadó gondozásában. Ez a kötet az elsö magyar szerzök – pontosabban búvár fotográfusok – által készített fotóalbum, mely egy távoli, színpompás koralltenger víz alatti világba kalauzolja el az olvasót. A kötet fotóit Kovács Pál és dr. Szendrei Gábor készítették. A könyv lapjain megjelennek az Indiai-óceán e területre jellemzö nagy és érdekes, jellegzetes víz alatti élölényei, ugyanakkor az éles szemü búvárfotósok figyelmét nem kerülték el az „apróságok” sem. Az album 175 oldalán bemutatott fényképeknek kerettörténetei is van, szegedi, ürömi és szigetvári búvárok fotós-videós expedíciója, így nem csak a víz alatti élövilág lakóival, hanem egy érdekes búvártúra történetével is megismerkedhet az olvasó.


A Pannon Lapok jelentette meg 2001-ben Pálinkás István: „Fölmerülés” c. riportkötetét a dunaújvárosi búvárpalack robbanásban súlyosan megsérült élsportoló, edzö Gurisatti Gyula balesetének körülményeiröl, következményeiröl. A kötet lapjaiból mindenki megismerkedhet az akaraterö diadalával, azzal, hogy a legkilátástalanabb helyzeteken is úrrá lehet az, – a mind két lábát elvesztett sportoló újra uszonyt húzott, s rajtköre állt – aki nem adja fel, aki nem nyugszik bele…


 

 

Egy szerencsés kimenetelü barlangi búvárbaleset történetét dolgozza fel Adamkó Péter és Hegedüs Gyula a „118 óra a barlang fogságában” c. kötetükben. A Táltos Kiadó által 2002. év végén megjelentetett könyv alcíme felidézi a hazai búvártársadalom elött jól ismert eseményt: „A 2002. január 26-31. közötti mentés az esztramosi Rákóczi-barlangból”. Az érdekes, - fogalmazhatunk úgy is izgalmas – könyv nem csak a barlangi búvárok számára tartalmaz fontos, hasznos és tanulságos ismereteket.

 

A General Press Kiadó gondozásában, 2002-ben jelent meg Balogh Tamás-Csepregi Oszkár: „A Szent István csatahajó” c. igényes kiállítású, tudományos igényü könyve, amit méltán tekinthetünk a hazai búvárkönyvek között kiemelkedö jelentöségünek. A gazdagon illusztrált könyvböl megismerkedhetünk – többek között – az Osztrák-Magyar Monarchia a hadihajóival, a korabeli hajógyártással, hazánk szerepével az I. Világháború tengeri csatáiban, s nem utolsósorban a minden idök legnagyobb magyar hajójának roncsához szervezett négy magyar-horvát búvárrégészeti expedíciók történetével, eredményeivel.

 

 

UEF Gyermekbúvár

 

A UEF, a Víz alatti felfedezők Szövetsége, az első magyar alapítású búvároktatási rendszer első tankönyvét, az „Alapfokú búvárismeretek”-et (208 oldal) 2001-ben adta ki. A UEF tankönyvsorozat további tagjai a „Haladó búvárismeretek” (280 oldal) 2002-ben, a „Merülések roncsokban” (264 oldal) 2003-ban, a „Merülések szabadtüdővel” (130 oldal) pedig 2004-ben, a „Mélymerülés” (150 oldal) 2009-ben, a „Merülések NITROX keverékkel” (80 oldal) 2010-ben, a „Gyermekbúvár” pedig 2013-ban jelenetek meg.

A UEF tankönyvei Nagy Gábor, Nagy Sándor, illetve Schmuck Viktor, valamint Malmos Attila szakmai elgondolása és útmutatása alapján készültek. Az első öt könyv szerzője Kollár K. Attila, a hatodikat (NITROX) Kerékgyártó Attila és Stitz Attila, a hetedik tankönyv, a Gyermekbúvárt Kerékgyártó Attila írták.

Az egyes kötetekben a korszerű búvárismeretek, a biztonságos merülés feltételeinek elsajátítását a sajátos szerkesztési mód mellett nagyszámú fotó, ábra és táblázat segíti.

 

Csomós Róbert: "Búvárkalandok bibliai vizeken". A szerzö évtizedekig bibliai vizeken volt halász, vízimentö, búvár, kalandjait visszaemlékezés formában írta meg. A kötetet 1994-ben az Árgus kiadó jelentette meg.

 Bobály Mihály „Bali tengeri búvárfotók” c. könyve egy szép kiállítású, igényesen szerkesztett, finom és értékes papírra nyomott fotóalbum. A Print Kiadó által 2004-ben megjelentetett kötet több, mint egy szokványos fotóalbum, mivel a sok-sok szép fotó mellett érdekes történeteket, hasznos információkat is tartalmaz a könyv. S ami nagyon fontos, a szerzö tapasztalatait, merüléseit, a képek történetét, a „szereplö k” életét és szokásait szórakoztató formában, olvasmányosan és közérthetö módon írta meg.


Dr Szendrei Gábor „Képeslapok a paradicsomból” címü, nagy alakú, szép kiállítású könyve a Stenella Plus gondozásában 2004. decemberében jelent meg. A könyv a Maldiv-szigetek csodálatos szárazföldi és víz alatti tájait, gazdag élövilágát és a búvárcsoport víz alatti felfedezéseit mutatja be sok, szép, érdekes színes fotón és olvasmányos történeteken keresztül.


 

 

A CMAS haladó búvárismeretek címû tankönyv 2009. decemberében jelent meg. A kötet - kiadója a Magyar Búvár Szakszövetség - létrejötte igazi csapatmunka, összesen 12 búvároktató és szakember vett részt az elkészítésében.

 

Búvárszótár. Az elsõ hazai angol-magyar és magyar-angol búvárszótár. A kötet jelentõségét, fontosságát, s nem utolsósorban hasznosságát - úgy gondoljuk - nem kell magyarázni. A szótár nyelvenként mintegy 3600 szót és kifejezést tartalmaz és több, mint tíz búvárkodással kapcsolatos témakör teljes szókincsét öleli fel. Az élõvilágban való eligazodást latin tárgymutató is segíti. A szótár a Jaguár Kiadó gondozásában jelenik meg, szerkesztõje Dóczy Balázs.

 

 

 

 

2012. december elején jelent meg dr. Szendrei Gábor: Czakó László Búvár című interjú kötet, amit egy magyar szerző egy magyar búvárról írt. A kérdezett személy - remek és jól képzett barlangi- és roncsbúvár, egykori klubvezető, kiváló kutató, s nem utolsósorban hivatásos búvár - már ötven éve (!) merül. Ő soha nem bízta a merülési céljait a véletlenre, nem hátrált meg a kihívások elől, s makacsul kitartott tervei mellett, amit általában az idő igazolt is. Az olvasó megismerkedik az ötven éve búvárkodó, most 65 éves Czakó Lászlóval - a könyv fejezetei szerint: búvár Lacival, a sportbúvárral, a könnyűbúvárral, az ipari búvárral, a roncskutató búvárral, a barlangász búvárral, a mentőbúvárral -, a könyv 65 kisebb történetében. A feltett kérdésekre Czakó válaszai szakszerűek és őszinték, helyenként szubjektívek, máshol kemények és kritikusak, s nem ritkán pedig humorosak. Az érdekes fotókkal és Czakó karikatúráival illusztrált közel 300 oldalas könyvből nem csak egy tartalmas búváréletút, de az adott korszak búvártörténete is kibontakozik.


UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE