<<< VISSZA

Újságok, folyóiratok

A búvárkodásról írások a magyar újságokban, folyóiratokba több-kevesebb rendszerességgel már az 1800-as évektöl megjelentek. Az egyedi, eseti híreket, búvárfotográfiákat megjelentetö lapokból tartalmas csokrot gyüjthetünk össze. Példaként azonban itt csak két régi írást említünk meg. A Fillértár címü folyóiratban Petrichevich Lázár 1834-ben beszámolt arról, hogy az Al-Duna orsovai szakaszának szabályozási munkái során búvárharangot használtak a sziklák robbantásának elökészítéséhez, 1837-ben pedig több újságcikk számolt be a Lánchíd pilléreinek alapozási búvármunkálatairól.A tenger

A búvárkodásról szóló tudósítások, beszámolók közül ki kell emelnünk a Magyar Adria Egyesület közlönyében, A tenger XXXIV. évfolyamának, 1944. évi IV-VI. összevont számát. A negyedévente megjelenö folyóiratban Mladiáta János A. fökapitány „Tengeralatti vadászat és fényképezés, Hass H. expedíciói a Karaibi- és Égei-tengerbe” címen egy kilenc ábrával (fotóval) szemléltetett nyolc oldalas írást jelentetett meg.
A cikk számos más írás közüli kiemelését a magyar búvártörténeti jelentösége indokolja, mert - jelenlegi ismereteink szerint – mert elöször ismerteti az akkor új könnyübúvár technikát, és felhívja a hazai szakemberek figyelmét ezeknek a merüléseknek a jelentöségére, tudományos eredményeire.
A füzet elején barátai körében Hans Hass jellegzetes, ifjú kori mosolygós képe, a belsö oldalakon további 7 fotográfia (6 víz alatti) elevenítette fel a híres búvár és társai régmúlt idökben átélt kalandjait. A cikk - röviden ismerteti Hass-ék 1939. évi curacaoi expedícióját - az 1942-es égei-tengeri búvárkutatásokat és eredményeit részletezi szakszerüen. (Az írásból kiderül Mlaidáta fökapitány - aki Hans Hass személyes ismeröse volt - maga is képzett és gyakorlatban jártas búvár, aki különféle körülmények között, többféle felszereléssel hajtott végre számos kedvtelési- és munkamerülést.) Érdekes és értékes részlete az írásnak, hogy a szerzö a bevezetöben egy meglehetösen teljes búvártörténeti áttekintést ad, melyböl arra következtethetünk, hogy e témával korábban is részletesen foglalkozott.

TOVÁBB A TENGER-BEN MEGJELENT ÍRÁSRA >>>
(word dokumentum - 2.01 Mb)

Szigony

Az elsö magyar „búvárújság”, a Szigony 1962-ben jelent meg a Tudományos Ismeretterjesztö Társulat Központi Víz alatti Kutató Szakkörének „gondozásában”. Az újság 12 gépelt oldal terjedelmü volt, három karikatúrát és egy fotót tartalmazott, s tíz (10) példányban jelent meg. A lap mindössze egy szám kiadását érte meg, pedig az elsö számban szereplö írások alapján a kiadvány a „békaemberek” között biztosan komoly érdeklödésre tarthatott (volna) számot.

TEKINTSE MEG A KIADVÁNYT >>>
(pdf dokumentum - 12 Mb)Könnyûbúvár értesítõ

A hazai könnyübúvárok tájékoztatását 1969 – 1976. között a Könnyübúvár Értesítö hivatott szolgálni. A hét év alatt 16 (?) száma jelent meg – stencilezett kivitelben – a Magyar Könnyübúvár Szövetség „körleveléböl”, amely „belsö tájékoztatásra” készült. A kezdeti 100 példány az évek alatt 250-re növekedett, ami szintén alátámasztja a rendszeresen megjelenö kiadvány „belsö tájékoztató” jelleget. Pedig a Könnyübúvár Értesítö szélesebb érdeklödésre tarthatott (volna) számot, mert igen érdekes és értékes anyagokat takart – gyakran – a kék borító. Voltak persze olyan számok is, melyekben a búvárversenysport hírei voltak túlsúlyban, vagy akár az egész szám csak felkészülési tanácsokat, versenykiírásokat és eredménylistákat tartalmazott. A Könnyübúvár Értesítö elsö tizenkét számát Násfay Béla szerkesztette, aki egyúttal számos érdekes cikk szerzöje és fordítója is volt. A további számokat Szabó Dezsö állította össze.Karszt és Barlang - Búvárszám

Az adott korszak búvárszakmai szempontból legjelentösebb „búvárújságának” 1975-ben megjelent, a Karszt és Barlang 1974. évi második, ún. búvárszáma. A magyarországi víz alatti barlangkutatás komoly szakmai elismerése volt, hogy a nagy múltú, tudományos igényü publikációk közlésére szakosodott lap szerkesztöbizottsága a folyóirat egy egész számát e téma bemutatásának szentelte. A Karszt és Barlang búvárszámának megjelenésében néhai Plózer Istvánnak kiemelkedö szerepe volt. Az 56 oldal terjedelmü lap 22 cikke közül válogatni, kiemelni nagyon nehéz, mivel mindegyike jelentös, érdekes, vagy tanulságos témát dolgoz fel, ismertet. Ennek ellenére két írást mégis meg kell említeni: Dr. Mozsáry Péter – Plózer István: A barlangi búvármunka gyakorlata, ill. Plózer István: A magyarországi búvár-barlangkutatás története és bibliográfiája (1908-1973).
Az elsö cikk jelentöségét az adja, hogy Magyarországon ez – ismereteink szerint – az elsö, magyar szerzök által készített módszertani dolgozat, mely a barlangi búvárkodás feltételeit, eszközeit, felszereléseit, módszereit összefoglalja.
A második cikk jelentöségét az adja, hogy a szerzö módszeresen, idörendben feldolgozza az egyes hazai kutatási területek barlangi búvár eseményeit, eredményeit, és a kapcsolódó publikációkat.Búvárharang

1989-ben jelent meg a Búvárharang mutatványszáma. A lapot méltán nevezhetünk az elsö hazai búvármagazinnak. Az újság kiadója a POSEIDON Sportegyesület volt, a népes szerkesztöbizottságot (Bojtár Ottó, Haraszti Tamás, Kollár K. Attila, Manek Attila, Mácsai Endre, Rompos Károly, Szabó Jenö, Vámosi Antal) a felelös szerkesztö, Maróthy László irányította. A lap 1993-ig jelent meg, megszünése elsösorban a terjesztés nehézségeiböl eredö anyagi nehézségekre vezethetök vissza.
A Búvárharang egyes számainak érdekessége, és komoly értéke az volt, hogy az adott idöszak történései, újdonságai mellett a magyar búvártörténelem egyes kiemelkedö korábbi eseményeinek is emléket állított.Búvárinfó

A BÚVÁRINFÓ próbaszáma 1994. decemberében jelent meg, kiadója a Zöld Vonal Kft. A havonta megjelenö újság „nyomatnak” indult, és a hazai búvároknak kívánt fórumot teremteni, segítséget nyújtani, híreket, információkat biztosítani. Néhány megjelent szám után az induláskor 4 oldalas újság lapengedélyt kapott, s nem csak az oldalainak száma, hanem a búvárok, búvár szolgáltatók közötti népszerüsége és olvasóinak tábora is megnövekedett. A BÚVÁRINFÓ szerkesztését Kollár K. Attila, Marton Erika végzik. Az ingyenes információs és hirdetési újság tartalmas Világhálós oldalakkal (gondozója Kollár Krisztián) is rendelkezik.Submarine

A SUBMARINE Búvármagazin elsö száma 2000-ben jelent meg. A SUBMARINE, az elsö magyar, színes búvármagazin a Jaguár Kiadó gondozásában jelenik meg. Föszerkesztöje Herold István, szerkesztöje Násfay Béla. Az érdekes, tartalmas újság 2004. év végéig negyedévente, míg jelenleg kéthavonta jelenik meg.Merülésvezetõ

A MERÜLÉSVEZETÖ Mátrai Gábor kezdeményezésére, szerkesztésében indult 2002-ben, fórumot biztosítva a hazai PADI búvárok részére. Az ingyenes újságot az ABC Búvár Kft. adja ki. Jelenleg müködik a lap Világhálós oldala.SzivacsPressz

A SZIVACS PRESS búvármagazin kiadója a Szivacs Press Kft, föszerkesztöje Szabó Attila, segédszerkesztöje Latosinszky Johanna. A színes, ingyenes búvárújság elsö száma 2003-ban jelent meg. A lapnak van Világhálós oldala is.

 

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE