<<< VISSZA

Az elsõ magyar halálos búvárbaleset…

„Az elsõ magyar búvár - hösi halott

A visszavonuló jugoszláv hadsereg felrobbantotta az újvidéki hidat.
A híd kiemelésének búvármunkájára Juhász Antal hajómester parancsnokságával Kormos Illés és Hegedüs András búvárok lettek levezényelve.

Kormos Illés búvár szabadságra ment, így Juhász Antal volt a merülö búvár, a fedélzeten Hegedûs András vezette a merülést civil munkások részvételével. A búvár már elég sok idõt töltött a víz alatt, amikor jelezte feljövetelét a jelzõ kötelén. Akkor még nem volt búvártelefon, csak a vezérkötélen leadott úgynevezett "signáljelzés". Közben az erõs vízsodrásban felfelé haladó "Erzsébet királynõ" kórházhajó nagy hullámokat okozott. A hullám a búvárt és vele a létrát le- és felemelte, a feljövõ búvár kezét a roncson megsértette, ezért az erõs sodrású vízben a létrán megtartani nem tudta magát, a roncsok közé sodródott és ott fejjel lefelé elakadt. A kéthengeres levegõszivattyú a meleg és hosszantartó üzem miatt a megfelelõ mennyiségû levegõt szállítani nem tudta, így a búvár nagy kínok között megfulladt. A hívó kötéljelzésre nem válaszolt.

A másik búvárcsoport, a kb. 30 km-re dolgozó Türr Ferenc (a búvár apósa), Potári István és Huszár Béla búvárok siettek segíteni. Huszár Béla beöltözött, lemerült és az elakadt búvár vezérkötelén haladva az áldozatot megtalálta, és a saját vezérkötelét reá kötve, annak vezérkötelét és a tömlöt levágva a felszínre hozta.

A hõsi halált halt Juhász Antal búvárt a Folyamierök a "Mecsek" nevû hajó fedélzetén felravatalozva Újvidékrõl Felsõgödre szállította és díszsírhelyen katonai tiszteletadással eltemette. Búvársisakot ábrázoló síremlék jelzi a sírját Felsõgödön.

Juhász Antal a hõsi halált halt búvár volt az elsõ, aki búvármunka végzés közben meghalt. Az egész háború alatt és utána a nagyon veszélyes híd- és hajóroncs kiemelési munkák közben 1958-ig nem volt baleset, mely halállal végzödött volna.

Potári István elbeszélése alapján”


„Türr Ferenc búvármester leánya és Juhász Antal esküvöi képe 1942.
Hõsi halált halt 1942.”

(Az anyag Mészáros Gyula búvár visszaemlékezéseinek
és anyagainak gyûjteményéböl származik.
)

UGRÁS A LAP TETEJÉRE